O općini

Općina Vidovec smještena je u središnjem dijelu Varaždinske županije. Na zapadu graniči s Općinom Maruševec, na sjeveru s Općinama Petrijanec i Sračinec, na istoku s Gradom Varaždinom, a s južne strane s Općinom Beretinec i Gradom Ivancem.

Prometno geografski položaj je povoljan jer se nalazi u neposrednoj blizini grada Varaždina s kojim je povezana dobrim prometnim vezama.

0
naselja
0
stanovnika
0
ukupna površina

Administrativno, Općina se dijeli na 11 naselja: Nedeljanec, Cargovec, Papinec, Šijanec, Vidovec, Budislavec, Domitrovec, Krkanec, Zamlača , Prekno i Tužno. Sjedište Općine je naselje Vidovec.

Prema Popisu stanovništva iz 2011. godine, Općina Vidovec ima 5.425 stanovnika , a prema broju stanovnika najveće je naselje Nedeljanec s 1.485 stanovnika, dok je najmanje naselje Papinec sa 110 stanovnika.

Gospodarstvo općine temelji se pretežito na poljoprivredi. Ukupna površina Općine Vidovec iznosi 3209,33 ha, a na poljoprivredne površine otpada 2410,89 ha ili 75,12% ukupnih površina. Unutar Općine Vidovec se nalaze sljedeće katastarske općine k.o. Vidovec ( 331341) k.o. Zamlača ( 331384 ), k.o. Nedeljanec ( 331236 ), k.o. Tužno ( 331317 ) i dio k.o. Varaždin ( 331325 ). Poljoprivredna proizvodnja obilježava ovaj ravničarski kraj. Najvažniji proizvod je svakako poznato varaždinsko zelje po čijoj tradicionalnoj proizvodnji je lokalna zajednica poznata i izvan nacionalnih okvira, a isto je zaštićeno žigom izvornosti. Tako je zelje kao simbol općine ugrađeno u njen grb. Proizvodnja i prerada zelja najvažnija je djelatnost. Razvijena je i poljoprivredna proizvodnja krumpira i ostalog povrća te cvijeća. Posebno je važna tradicija proizvodnje bučinog ulja duža od 70 godina, a koja se danas odvija u dvije obiteljske uljare i jednom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

U posljednjih nekoliko godina sve više se razvija malo poduzetništvo i obrtništvo, uglavnom uslužnih djelatnosti. Na području općine djeluje i desetak ugostiteljskih objekta čija je ponuda bazirana na ugostiteljskim uslugama jednostavnijeg tipa.

Također, Općina se ponosi i autohtonom gibanicom „Vidovečki gibanik“ koja je , poput varaždinskog zelja, zaštićena žigom izvornosti.

Jedan od svakako najvažnijih aspekata kulturne baštine općine Vidovec je nematerijalna kulturna baština koja obuhvaća govor, običaje, prakse, znanja i vještine ljudi u lokalnoj zajednici, ali i predmete te rukotvorine. Pri tom tradicionalne djelatnosti predstavljaju svakako najvažniji dio nematerijalne kulturne baštine. Značajna vrijednosti su zbirke etno baštine obitelji Flajšman, Kulturno umjetničkog društva Vidovec i Osnovne škole Tužno, koje su pohranjene u neodgovarajućim uvjetima i nisu dostupne posjetiteljima.

Na području općine nalazi se kurija Patačić u Krkancu i dvorca Jordis-Lohausen s perivojem smještenog u samom središtu Vidovca. Najstariji spomenik kulture na području općine čini Pil Trpećeg Isusa koje se nalazi u centru naselja Vidovec, a datira još iz 1672. godine.

Na području općine djeluju i veliki broj organizacija civilnog društva koje značajno doprinose kvaliteti društvenog života.

Najveća kulturna, gospodarska i zabavna manifestacija je „Zeljarijada“ koja se svake godine održava u mjesecu rujnu.