Gorupica

Za prodaju

Zemljište u naravi oranice

Broj katastarske čestice: 922/12

Katastarska općina: .

6131

Udio: 1/1

Ukupno metara kvadratnih: 2924 m2

Cijena po metru kvadratnom: 1 €/m2